Temniška 28, 4202 Naklo, Slovenija 04 25 77 230

Varjenje

MIG POSTOPEK

Postopek je enak kot pri MAG, razlikuje se le po vrsti zaščitnega plina, ki je mešanica argona z dodatki aktivnih plinov kisika ali ogljikovega dioksida, ki so lahko dvo ali triokomponentne. Plinske mešanice vplivajo na obliko vara in metalurške procese med varjenjem. Izbiramo jih glede na vrsto osnovnega materiala. Po tem postopku varimo visokolegirana jekla in barvne kovine.

MAG POSTOPEK

Pri tem postopku gori oblok med žico, ki se odvija s koluta in med varjencem. Od napetosti in jakosti varilnega toka ter vrste zaščitnega plina pa je odvisen prehod dodajnega materiala, ki je lahko kratkostičen, pršeč ali pulzirajoč. Zaščitni plin je ogljikov dioksid, ki aktivno sodeluje pri metalurških reakcijah med varjenjem. Pogosto se uporablja mešanica plinov argon in ogljikov dioksid, kar izboljša videz vara in zmanjšuje brizganje med varjenjem. Po tem načinu varimo nelegirana in nizkolegirana konstrukcijska jekla.

TIG POSTOPEK

Varjenje po postopku TIG je različica elektroobločnega varjenja, kjer uporabljamo netaljivo volframovo elektrodo, ki se ne izrablja. Za zaščito vara pred atmosferskim onesnaženjem (oksidacijo) upoarbljamo zaščitni plin, običajno žlahtne (inertne) pline, kot so na primer argon, helij itd. Dodajni material je običajno enake sestave kot material zvarjenca. Varilni aparat kot izvor konstantnega toka zagotavlja energijo, potrebno za vzpostavljanje in vzdrževanje električnega obloka, v katerem so kovinske pare ter visoko ioniziran plin. Postopek TIG največkrat uporabljamo za varjenje tankega nerjavnega jekla ter aluminijevih, magnezijevih in bakrovih zlitin.

TOČKOVNO VARJENJE

Točkovno varjenje je eden od načinov uporovnega varjenja, katerega podlaga je segrevanje na mestih prehoda toka v točki med elektrodama. Tu nastane dovolj velika toplotna energija, da se varjenca med elektrodama zmehčata in spojita.

Material elektrod je odvisen od materiala, ki ga želimo variti. Tako uporabljamo:

  • za jeklo najrazličnejše zlitine bakra, kroma, cirkonija, kobalta;
  • za aluminij elektrolitski baker;
  • za cink ter bakrove zlitine volfram …
Za pridobitev brezplačne ponudbe oddajte povpraševanje: Oddajte povpraševanje